KUNST EN PUBLIEK - ALGEMEEN

Binnen de internationale kunstgemeenschap gonst het van uitwisseling en dialoog. Het publiek blijft daarbij te vaak een buitenstaander of passieve ‘consument’. Daar brengen wij verandering in. Toeschouwers in dialoog laten treden met een kunstwerk en deze ontmoeting zo vormgeven dat ze betekenisvol is voor alle betrokken partijen: dat is onze core-business. 

We zetten in op een veilige en inspirerende omgeving die uitnodigt tot actief kijken en denken. We werken met gerenommeerde en beproefde technieken en methodes, die niet alleen wetenschappelijk bewezen de waardering voor kunst aanscherpen maar ook bijdragen tot persoonlijke ontwikkeling. We vertrekken steeds vanuit de interesses en achtergrondkennis van de toeschouwer, die we tegelijk tot een diepere exploratie aansporen. We stimuleren toeschouwers in het vormen van een eigen visie en reflectie- steeds met respect voor de opzet van het kunstwerk in kwestie. We gaan niet op zoek naar pasklare antwoorden maar laten steeds ruimte voor complexiteit, ambiguïteit en verschillende lezingen en perspectieven. We hebben steeds ook aandacht voor emoties en de sensoriële ervaring van een kunstontmoeting. 

Concreet ontwikkelen we kunsteducatieve projecten of publieksbemiddelende interventies en verzorgen we opleidingen en trainingen in deze materie. Qua projecten of interventies zijn verschillende formats mogelijk, gaande van een groepsgesprek tot een spel, een filosofisch salon of een sensoriële ervaring. 

 

Praktische info