De Helende Kracht van Kunst (colloquium)

De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van patiënten. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) slaan de handen in elkaar met Matchbox en IN/FINITY, een project op initiatief van het dagcentrum voor supportieve en palliatieve zorg TOPAZ (Wemmel). Samen onderzoeken we hoe een museumbezoek kan bijdragen aan de zoektocht naar zingeving en welbevinden.

Tijdens een innovatief colloquium op dinsdag 20 juni 2017 toetsen we onze werking aan andere projecten en vergelijken we met binnen- en buitenlandse initiatieven.  Doelstelling is andere zorg- en culturele instellingen te inspireren en de helende kracht van kunst te onderstrepen. Psychiater Dirk De Wachter en Barbara Raes (KASK) spreken vanuit respectievelijk de zorg- en de kunstensector. Werner Trio leidt een panelgesprek. Tijdens de namiddag kan je in de Koninklijke Musea deelnemen aan workshops en lezingen die kunnen inspireren hoe je kunst en zorg in de praktijk kan verbinden.

Meer informatie en inschrijvingen: https://goo.gl/u4hjI2

Grote dank gaat uit naar onze ondersteundende partners: Forum Palliatieve ZorgTopaz, de Koninklijke Bibliotheek (KBR) en Br.E.L. en naar onze subsidiënten: de VGC en Vlaamse Gemeenschap

Praktische info

Tijdstip
dinsdag 20 juni 2017
Colloquium: start 9u, einde 12u30
Lunch: 12u30-13u30
Workshops: start 14u, einde 17u

Afspreekpunten
Voormiddag: Lippensauditorium in KBR (Kunstberg)
Lunch: Cafetaria KBR
Namiddag: Forum van de KMSKB (Regentschapsstraat 3)
1000 Brussel

Taal
Nederlands

Deelname (colloquium+lunch+workshops)
Normaal tarief: € 25
Studententarief: € 12

Online inschrijvingsformulier
Inschrijven is verplicht!