Fysiek met kunst (training)

In deze workshop gaan we dieper in op een zeer bepalende maar vaak onderbelichte factor bij het realiseren van ontmoetingen tussen kunst en publiek: de lichamelijke en zintuiglijke ervaring van het kijken naar en beleven van kunst. Hoe ‘hyper alert’ werken, of ook: hoe bezoekers uitnodigen tot een open, niet vooringenomen houding ten opzichte van (een) kunst(werk) en tegelijk als ‘bemiddelaar’ ook door je eigen houding en ingesteldheid een uitnodigend, productief en constructief ‘wij-veld’ creëeren onder de bezoekers: dat is de inzet van deze worskhop. We gaan fysiek aan de slag rond het ‘aanvoelen’ van kunst en ervaren aan de lijve wat het betekent om letterlijk én figuurlijk een standpunt in of houding aan te nemen tegenover een bezoekersgroep of een kunstwerk en hoe dit de ervaring verandert. Op die manier wordt de visuele ervaring van een kunstwerk verrijkt tot een multi-sensoriële ontmoeting.

 

Praktische info

Al in: Bozar (als deel van het gidsentraject).