Infinite Encounters (PROJECT)

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) ijveren ervoor dat iedereen -over handicap, cultuur, taal, etc. heen- op een persoonlijke en aangepaste manier het museum kan bezoeken. Dat is een missie waarin Matchbox zich volledig kan vinden. Samen met de Musea ontwikkelen we een programma op maat van specifiek palliatieve patiënten en hun familie en begeleiders. De gezamenlijke ambitie is om mensen met een mentale of fysieke beperking of met behoefte aan zorg uit hun isolement te halen door hen uit te nodigen voor een ontmoeting met en in kunst. In een eerste fase werken palliatieve patiënten samen met mantelzorgers in artistieke en creatieve ateliers. In een tweede fase kan ook een museumbezoek bijdragen aan de zoektocht naar zingeving en welbevinden. Met de gasten (patiënten) van TOPAZ als testpubliek onderzoeken we in de research-fase welke werken uit de collectie betekenisvol kunnen zijn voor specifiek deze doelgroep. Ten tweede ontwikkelen we werkvormen om de ontmoeting zo vorm te geven dat deelnemers zich veilig, gehoord en aangesproken voelen. 

Praktische info

In opdracht van de KMSKB en in partnership met TOPAZ.

In samenwerking met Isabel Vermote (KMSKB), Magrit De Maegd en Hilde Suys (TOPAZ).