IN/FINITY (PROJECT)

IN/FINITY is een initiatief van het Dagcentrum voor Supportieve & Palliatieve Zorg TOPAZ (Wemmel/ Brussel). Professionele kunstenaars werken samen met de gasten (patiënten) van het centrum rond noties en concepten, verbonden aan het thema van (on)eindigheid. Ze starten de dialoog met de gasten op via workshops of ateliers. TOPAZ gelooft sterk dat dit proces bijdraagt tot het welzijn van haar gasten en hoopt dat het de kunstenaars mag inspireren voor een nieuwe artistieke creatie. Het is niet ondenkbeeldig dat sommige gasten die deelnemen, het artistieke eindresultaat nooit zullen zien. IN/FINITY nodigt hen uit om mee te werken aan iets dat na hun overlijden verder leeft. Op die manier wil het project de deelnemers ook troost bieden en vrede laten nemen met hun naderende einde. De geselecteerde kunstenaars zijn tot nu toe: Emi Kodama (BK), Jorge Léon (film), Mike Schmid/ ICTUS (muziek), Rudi Meulemans (literatuur, theater) en Vera Tussing (dans). 

Door het adviseren over en aanspreken van subsidiekanalen zette Matchbox IN/FINITY mee op de rails. Als curator/ bemiddelaar ondersteunen we TOPAZ in de selectie van en de samenwerking met de kunstenaars. We staan mee garant voor de artistieke kwaliteit alsook voor samenwerking en uitwisseling met artistieke organisaties.  

Praktische info

In nauwe samenwerking met Thomas Luks (artistiek coördinator), Magrit De Maegd (sociaal-artistiek coördinator, TOPAZ) en Wim Distelmans (algemeen coördinator). 

IN/FINITY (maart 2016- februari 2019) wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap (Kunstendecreet).

Pers:

'Creativiteit en kunst kunnen een leven verlengen, Het Nieuwsblad, 29 april 2017