KUNST EN ZORG - ALGEMEEN

Wetenschappers zijn overtuigd: kunstbeleving heeft een gunstige invloed op ons welzijn en onze gezondheid. Dat geldt voor iedereen- maar voor patiënten in het bijzonder. Vanuit de zorgsector is er daarom een stijgende interesse in dialoog en samenwerking met professionele kunst en/of kunstenaars. Ook de kunstwereld exploreert opties om haar artistieke werking te verbinden met zorg en welzijn. De aandacht om mensen met een fysieke of mentale beperking aan het culturele aanbod te laten participeren stijgt. Met Matchbox staan wij als ‘match-maker’ middenin deze boeiende evoluties. We geven lezingen en trainingen, initiëren projecten of ondersteunen samenwerkingen met raad en daad. We werken rond dit thema samen met een brede groep partners en opdrachtgevers uit zowel de zorg- als artistieke sector. 

Minder gekend maar even boeiend is dat ook artsen en zorgverstrekkers iets kunnen opsteken van kunst. Kijken naar kunst (meer bepaald met de methode Visual Thinking Strategies) kan van hen een betere zorgverleners maken, wijst internationaal wetenschappelijk onderzoek uit.  Matchbox is de enige die dit programma ook in België aanbiedt. 

 

Praktische info