TRAINING OP MAAT

Matchbox vzw verzorgt lezingen, opleidingen en trainingen in kunsteducatie en publieksbemiddeling. Een training kan één dag duren of één week. Ze kan boeiend zijn voor wie werkt in de culturele, artistieke, kunst-educatieve of sociaal-culturele sector maar ook voor medewerkers uit de sociale-, onderwijs- of zorg-sector die met of rond kunst aan de slag willen gaan. Ook kunstliefhebbers die graag hun kunstbeleving verdiepen, zijn welkom.

Een training kan focussen op één of op meerdere technieken of methodes waarmee we werken: Sensorieel gidsen, Visual Thinking Strategies, Filosofische reflectie-tools voor kunstbeleving, Artful Thinking, de Socratische gespreksmethode, Game Design voor kunstbeleving, dramaturgische publieksbemiddeling,…. Ons motto is: 'mix and match': verschillende methodes en technieken zijn geschikt voor verschillende kunstvormen of -stijlen en spreken het publiek op andere aspecten en competenties aan. Matchbox vzw ontwikkelde een eigen geïntegreerde aanpak die dit in rekening brengt. Voor al onze trainingen werken we steeds op maat en doe-gericht, met een gezonde afwisseling tussen theorie en praktijk. De lesgevers zijn steeds regelmatige medewerkers van Matchbox die allen een stevige bagage praktijk- en docentenervaring kunnen voorleggen. In opdracht van het Paleis voor Schone Kunsten werkten we een meerjarig traject uit voor hun ploeg gidsen. Tijdens een introducerende ‘exploratiedag’ werden verschillende mogelijke opvattingen, stijlen en methodes omtrent interactief gidsen verkend. Daarna volgden verschillende ‘brainstorm-dagen’ waarbij we bepaalde technieken en methodes uitdiepten. De gidsen werden aangemoedigd om het aangeleerde in hun rondleidingen voor volwassenen te integreren en werden daarbij intensief begeleid. Tevens daagden we ze uit om een eigen stijl en eigen routines te ontwikkelen. Het traject inspireerde Bozar om hun educatief aanbod voor het secundaire onderwijs grondig te herzien en volledig interactief te maken.Praktische info

Reeds voor: Bozar (Bozar), FoMu (Antwerpen), KMSKA (Antwerpen), KMSKGent, Canon Cultuurcel, Forum Palliatieve Zorg,...

Je tenais à te remercier de tout coeur pour cette formidable et riche journée d'échanges. Ce fût pour moi une vraie journée -cadeau. (N., gids Bozar).

Geprikkeld door de aanpak, Verrast door het programma, Gevat door de reacties. (I., gids Bozar).

J'étais très contente de l’initiative 'Trajectoire Guides', que j'ai trouvé très enrichissante et variée. Je trouve que les exercices que propose Julie sont ingénieux et permettent réellement une ouverture d'esprit quant à la manière de guider. (A., gids Bozar).